Wizy do krajów arabskich

Wybierz wizę

 • Dokumenty:
  - paszport (ważny pół roku od daty wyjazdu, dwie strony wolne na wklejenie wizy)
  - 2 x fotografia (en face, białe tło, 4,5cm x 3,5cm)
  - wypełniony i podpisany wniosek wizowy (pobierz wniosek)
  - potwierdzenie rezerwacji biletu - kopia
  - zaproszenie z Arabii Saudyjskiej wystawione przez saudyjski MSZ lub Izbę Przemysłowo-Handlową (kopia)
  - dokumenty rejestracyjne firmy wystawiającej zaproszenie - kopia
  - Rejestracja internetowa w saudyjskim systemie wizowym online enjazit.com.sa płatne kartą kredytową 10.50 USD - https://enjazit.com.sa/
  - Potwierdzenie wpłaty na konto Ambasady Królestwa Arabii Saudyjskiej w Warszawie w wysokości 56 USD
  - List delegujący z firmy w języku angielskim.
  List musi być zalegalizowany przez Krajowa Izbę Gospodarczą (pobierz załącznik) i Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  (Pismo w języku angielskim powinno być skierowane do Konsula i zawierać następujące informacje: Krótki opis działalności firmy; Imię, nazwisko oraz stanowisko osoby delegowanej; Nazwa firmy saudyjskiej; Dokładny cel wizyty; Rodzaj wizy oraz długość pobytu / jeżeli firmą delegującą jest firma zagraniczna, to pismo należy zalegalizować w Ambasadzie Królestwa Arabii Saudyjskiej w kraju, z którego pochodzi firma)

  Opłaty:
  10.50 USD + 56 USD rejestracja enjazit.com i opłata konsularna
  75 PLN pośrednictwo wizowe
  50 PLN rejestracja w systemie Enjazit
  100 PLN legalizacja dokumentów Krajowa Izba (plus opłata urzędowa 75 zł)
  100 PLN legalizacja dokumentów Ministerstwo Spraw Zagranicznych (plus opłata urzędowa 26 zł)


  ---------------------------------------
  Razem 66.50 USD

  Jeśli masz watpliwości zadzwoń:

  Sebastian Kuśmierek
  s.kusmierek@fursa.pl
  Tel. +48 667 022 335

 • Dokumenty:
  - paszport (ważny pół roku od daty wyjazdu, dwie strony wolne na wklejenie wizy)
  - 2 x fotografia (en face, białe tło, 4,5cm x 3,5cm)
  - wypełniony i podpisany wniosek wizowy (pobierz wniosek)
  - potwierdzenie rezerwacji biletu - kopia
  - zaproszenie z Arabii Saudyjskiej wystawione przez saudyjski MSZ lub Izbę Przemysłowo-Handlową (kopia)
  - dokumenty rejestracyjne firmy wystawiającej zaproszenie - kopia
  - Rejestracja internetowa w saudyjskim systemie wizowym online enjazit.com.sa płatne kartą kredytową 10.50 USD - https://enjazit.com.sa/
  - Potwierdzenie wpłaty na konto Ambasady Królestwa Arabii Saudyjskiej w Warszawie w wysokości 141 USD
  - List delegujący z firmy w języku angielskim.
  List musi być zalegalizowany przez Krajowa Izbę Gospodarczą (pobierz załącznik) i Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  (Pismo w języku angielskim powinno być skierowane do Konsula i zawierać następujące informacje: Krótki opis działalności firmy; Imię, nazwisko oraz stanowisko osoby delegowanej; Nazwa firmy saudyjskiej; Dokładny cel wizyty; Rodzaj wizy oraz długość pobytu / jeżeli firmą delegującą jest firma zagraniczna, to pismo należy zalegalizować w Ambasadzie Królestwa Arabii Saudyjskiej w kraju, z którego pochodzi firma)

  Opłaty:
  10.50 USD + 141 USD rejestracja enjazit.com i opłata konsularna
  75 PLN pośrednictwo wizowe
  50 PLN rejestracja w systemie Enjazit
  100 PLN legalizacja dokumentów Krajowa Izba (plus opłata urzędowa 75 zł)
  100 PLN legalizacja dokumentów Ministerstwo Spraw Zagranicznych (plus opłata urzędowa 26 zł)


  -----------------------------------
  Razem 151.50 USD

  Jeśli masz watpliwości zadzwoń:

  Sebastian Kuśmierek
  s.kusmierek@fursa.pl
  Tel. +48 667 022 335

 • Dokumenty:
  - paszport (ważny pół roku od daty wyjazdu, dwie strony wolne na wklejenie wizy)
  - 2 x fotografia (en face, białe tło, 4,5cm x 3,5cm)
  - wypełniony i podpisany wniosek wizowy (pobierz wniosek)
  - potwierdzenie rezerwacji biletu - kopia
  - kontrakt pomiędzy firmą wysyłającą pracownika a firmą zapraszającą z kraju docelowego - kopia
  - dyplom ukończenia studiów/szkoły
  - zaproszenie z Arabii Saudyjskiej wystawione przez saudyjski MSZ lub Izbę Przemysłowo-Handlową (kopia)
  - dokumenty rejestracyjne firmy wystawiającej zaproszenie - kopia
  - Rejestracja internetowa w saudyjskim systemie wizowym online enjazit.com.sa płatne kartą kredytową 10.50 USD - https://enjazit.com.sa/
  - Potwierdzenie wpłaty na konto Ambasady Królestwa Arabii Saudyjskiej w Warszawie w wysokości 56 USD
  - List delegujący z firmy w języku angielskim.
  List musi być zalegalizowany przez Krajowa Izbę Gospodarczą (pobierz załącznik) i Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  (Pismo w języku angielskim powinno być skierowane do Konsula i zawierać następujące informacje: Krótki opis działalności firmy; Imię, nazwisko oraz stanowisko osoby delegowanej; Nazwa firmy saudyjskiej; Dokładny cel wizyty; Rodzaj wizy oraz długość pobytu / jeżeli firmą delegującą jest firma zagraniczna, to pismo należy zalegalizować w Ambasadzie Królestwa Arabii Saudyjskiej w kraju, z którego pochodzi firma)

  Opłaty:
  10.50 USD + 56 USD rejestracja enjazit.com i opłata konsularna
  75 PLN pośrednictwo wizowe
  50 PLN rejestracja w systemie Enjazit
  100 PLN legalizacja dokumentów Krajowa Izba (plus opłata urzędowa 75 zł)
  100 PLN legalizacja dokumentów Ministerstwo Spraw Zagranicznych (plus opłata urzędowa 26 zł)


  ---------------------------------------
  Razem 66.50 USD

  Jeśli masz watpliwości zadzwoń:

  Sebastian Kuśmierek
  s.kusmierek@fursa.pl
  Tel. +48 667 022 335

 • Dokumenty:
  - paszport (ważny pół roku od daty wyjazdu, dwie strony wolne na wklejenie wizy)
  - 2 x fotografia (en face, białe tło, 4,5cm x 3,5cm)
  - wypełniony i podpisany wniosek wizowy (pobierz wniosek)
  - potwierdzenie rezerwacji biletu - kopia
  - kontrakt pomiędzy firmą wysyłającą pracownika a firmą zapraszającą z kraju docelowego - kopia
  - dyplom ukończenia studiów/szkoły
  - zaproszenie z Arabii Saudyjskiej wystawione przez saudyjski MSZ lub Izbę Przemysłowo-Handlową (kopia)
  - dokumenty rejestracyjne firmy wystawiającej zaproszenie - kopia
  - Rejestracja internetowa w saudyjskim systemie wizowym online enjazit.com.sa płatne kartą kredytową 10.50 USD - https://enjazit.com.sa/
  - Potwierdzenie wpłaty na konto Ambasady Królestwa Arabii Saudyjskiej w Warszawie w wysokości 141 USD
  - List delegujący z firmy w języku angielskim.
  List musi być zalegalizowany przez Krajowa Izbę Gospodarczą (pobierz załącznik) i Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  (Pismo w języku angielskim powinno być skierowane do Konsula i zawierać następujące informacje: Krótki opis działalności firmy; Imię, nazwisko oraz stanowisko osoby delegowanej; Nazwa firmy saudyjskiej; Dokładny cel wizyty; Rodzaj wizy oraz długość pobytu / jeżeli firmą delegującą jest firma zagraniczna, to pismo należy zalegalizować w Ambasadzie Królestwa Arabii Saudyjskiej w kraju, z którego pochodzi firma)

  Opłaty:
  10.50 USD + 141 USD rejestracja enjazit.com i opłata konsularna
  75 PLN pośrednictwo wizowe
  50 PLN rejestracja w systemie Enjazit
  100 PLN legalizacja dokumentów Krajowa Izba (plus opłata urzędowa 75 zł)
  100 PLN legalizacja dokumentów Ministerstwo Spraw Zagranicznych (plus opłata urzędowa 26 zł)


  ---------------------------------------
  Razem 151.50 USD

  Jeśli masz watpliwości zadzwoń:

  Sebastian Kuśmierek
  s.kusmierek@fursa.pl
  Tel. +48 667 022 335

 • Dokumenty:
  - paszport (ważny pół roku od daty wyjazdu, dwie strony wolne na wklejenie wizy)
  - 2 x fotografia (en face, białe tło, 4,5cm x 3,5cm)
  - wypełniony i podpisany wniosek wizowy (pobierz wniosek)
  - potwierdzenie rezerwacji biletu - kopia
  - kontrakt pomiędzy firmą wysyłającą pracownika a firmą zapraszającą z kraju docelowego - kopia
  - dyplom ukończenia studiów/szkoły
  - Tłumaczenie dyplomu na język angielski / arabski, poświadczającego kwalifikacje do wykonywania zawodu. Tłumaczenie musi być zalegalizowane przez MSZ RP. Dokument ten zostanie zalegalizowany również w Sekcji Konsularnej Ambasady (opłata 10 USD)
  - Zaświadczenie o niekaralności, przetłumaczone na język angielski / arabski zalegalizowane przez MSZ RP. Dokument ten zostanie zalegalizowany również w Sekcji Konsularnej Ambasady (opłata 10 USD)
  - block Visa
  - dokumenty rejestracyjne firmy wystawiającej zaproszenie - kopia
  - Autoryzacja elektroniczna
  - Potwierdzenie wpłaty na konto Ambasady Królestwa Arabii Saudyjskiej w Warszawie w wysokości 16 USD
  - Raport medyczny (pobierz raport)
  - Rejestracja internetowa w saudyjskim systemie wizowym online enjazit.com.sa płatne 10.50 USD kartą kredytową- https://enjazit.com.sa/

  Opłaty:
  10.50 USD + 16 USD rejestracja enjazit.com i opłata konsularna
  20 USD opłata urzędowa Ambasady Arabii Saudyjskiej - legalizacja dyplomu i zaświadczenia o niekaralności
  75 PLN pośrednictwo wizowe
  50 PLN rejestracja w systemie Enjazit
  100 PLN legalizacja dokumentów Ministerstwo Spraw Zagranicznych (plus opłata urzędowa 26 zł) - dyplom
  100 PLN legalizacja dokumentów Ministerstwo Spraw Zagranicznych (plus opłata urzędowa 26 zł) - zaświadczenie o niekaralności
  100 PLN legalizacja dokumentów Ambasada Arabii Saudyjskiej (plus opłata urzędowa 10 USD) - dyplom
  100 PLN legalizacja dokumentów Ambasada Arabii Saudyjskiej (plus opłata urzędowa 10 USD) - zaświadczenie o niekaralności
  150 PLN tłumaczenie - Dyplom
  150 PLN tłumaczenie - zaświadczenie o niekaralności


  ---------------------------------------
  Razem 46.50 USD

  Jeśli masz watpliwości zadzwoń:

  Sebastian Kuśmierek
  s.kusmierek@fursa.pl
  Tel. +48 667 022 335