Szkolenia – rynki arabskie

Tematyka:

Tematyka szkoleń obejmuje szeroko pojęte zagadnienia związane ze światem arabskim. Osiemnaście państw położonych w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie charakteryzują się ogromnym potencjałem, ale i znacznymi różnicami kulturowymi i prowadzenia biznesu. Szkolenia obejmują przede wszystkim informacje praktyczne, które umożliwią sprawne poruszanie się po tych rynkach przedsiębiorcom już tam działającym, jak i nowym.

Cel:

Celem szkoleń jest maksymalne przybliżenie uczestnikom warunków społecznych, kulturowych i biznesowych, z którymi zderzyć się można w krajach arabskich oraz zbudowanie zdolności komunikacji międzykulturowej, ułatwiającej efektywne porozumiewanie się z przedstawicielami biznesu arabskiego.

Program szkoleń:

Oferujemy szeroki zakres szkoleń kompleksowych i szczegółowych, dostosowany do indywidualnych potrzeb (zarówno w zakresie tematycznym, jak i geograficznym świata arabskiego). Wśród tematyki wyróżnić można:

 • Szkolenia rynkowe
 • Szkolenia dotyczące różnic kulturowych
 • Szkolenia z zakresu handlu
 • Szkolenia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej
 • Szkolenia językowe

Przykładowy program kompleksowego szkolenia:

 1. Część I. Wprowadzenie do świata arabskiego.
  • Ogólna charakterystyka (państwa, religie, języki, mieszkańcy itp.)
  • Rys historyczno-gospodarczy
  • Współczesna kultura popularna i masowa
  • Odbiór Polaków przez Arabów

 2. Część II. Uwarunkowania kulturowe prowadzenia biznesu w krajach arabskich.
  • Poglądy i system wartości
  • Obyczaje i etykieta biznesowa
  • Sposób prowadzenia rozmów i negocjacji
  • Religia a biznes
  • Podejście do czasu
  • Rola kobiety i mężczyzny w świecie biznesu

 3. Część III. Wprowadzenie do rynków MENA (Bliski Wschód i Afryka Północna).
  • Ogólna charakterystyka rynków
  • Potencjał gospodarczy
  • Możliwości inwestycyjne
  • Zalety i wady rynków

 4. Część IV. Prowadzenie biznesu w krajach arabskich.
  • Relacje gospodarcze i wymiana handlowa Polski z krajami MENA
  • Główne grupy produktowe
  • Formy promocji i podstawowe kanały dystrybucji
  • Sposoby poszukiwania partnerów biznesowych i ich rola
  • Budowanie kontaktów i zawieranie kontraktów
  • Zagadnienia prawne oraz podstawowe formy prowadzenia działalności gospodarczej w krajach arabskich

 5. Część V. Wprowadzenie językowe.
  • Informacje o języku
  • Rola języka w świecie arabskim
  • Podstawowe słownictwo dla początkujących

 6. Część VI. Informacje praktyczne.
  • Instytucje wsparcia eksportu
  • Rozwiązania logistyczne dla eksporterów
  • Przydatne linki