Kalendarium wystaw


Kalendarium targów będzie regularnie aktualizowane, ze wskazaniem na imprezy, w których będziemy brać udział.


Algieria
Bahrain
Egypt
Iraq
Jordan
Kuwait
Lebanon
Libia
Morocco
Oman
Qatar
Saudi Arabia
Sudan
Syria
Tunezja
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Yemen