tag: studia-ekonomiczne

19/09/2014
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Uczelnia jest liczącym się ośrodkiem badań w dziedzinie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu, jest również jedną z największych szkół ekonomicznych w kraju i odgrywa ważną rolę w kształceniu ekonomistów, w badaniach naukowych i pracach dla gospodarki. Jest również aktywnym partnerem w międzynarodowych kontaktach naukowych i dydaktycznych. W ocenie ministerialnej wszystkie cztery wydziały uczelni otrzymały najwyższą kategorię.
« Poprzednie 1 Następne »