tag: inwestycje

03/01/2011
Katowice Special Economic Zone Co.
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. (KSSE) stwarza niepowtarzalne warunki inwestorom, którzy chcą otwierać swoje fabryki oraz jednostki BPO/R&D w najbardziej atrakcyjnym inwestycyjnie, południowym regionie Polski. Inwestowanie na terenie KSSE umożliwia korzystanie z pomocy publicznej w formie zwolnień w podatku dochodowym CIT. 04/02/2010
Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na podstawie otrzymanego zezwolenia korzystają z pomocy regionalnej w formie zwolnienia dochodu od podatku dochodowego z tytułu: - realizacji nowej inwestycji lub - tworzenia nowych miejsc pracy. Maksymalna intensywność pomocy regionalnej dla województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego wynosi odpowiednio: 40% dla dużego przedsiębiorcy (zatrudniającego ponad 250 osób), 50% dla średniego przedsiębiorcy (zatrudniającego mniej niż 250 osób), 60% dla małego przedsiębiorcy (zatrudniającego mniej niż 50 pracowników) oraz mikroprzedsiębiorcy (zatrudniającego mniej niż 10 osób).
« Poprzednie 1 Następne »