tag: doradztwo

04/02/2010
Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na podstawie otrzymanego zezwolenia korzystają z pomocy regionalnej w formie zwolnienia dochodu od podatku dochodowego z tytułu: - realizacji nowej inwestycji lub - tworzenia nowych miejsc pracy. Maksymalna intensywność pomocy regionalnej dla województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego wynosi odpowiednio: 40% dla dużego przedsiębiorcy (zatrudniającego ponad 250 osób), 50% dla średniego przedsiębiorcy (zatrudniającego mniej niż 250 osób), 60% dla małego przedsiębiorcy (zatrudniającego mniej niż 50 pracowników) oraz mikroprzedsiębiorcy (zatrudniającego mniej niż 10 osób).
« Poprzednie 1 Następne »