AssisTech Sp. z o.o.

System C-Eye to wyrób medyczny będący w pełni zintegrowanym urządzeniem wspierającym ocenę świadomości, neurorehabilitację, komunikację alternatywną i rozrywkę. C-Eye poprawia jakość życia pacjentów neurologicznych, szczególnie – unieruchomionych, z którymi nie można skomunikować się za pomocą mowy lub gestów.

C-Eye to urządzenie wykorzystujące technologię śledzenia wzroku w celach medycznych. Dzięki zastosowaniu tej technologii pacjent może komunikować się za pomocą oczu – np. gdy pacjent skupia wzrok na słowie „tak” wyświetlonym na ekranie, urządzenie wypowiada za pacjenta właśnie to słowo. Ocena stanu neurologicznego oraz neurorehabilitacja pacjentów z dysfunkcjami neurologicznymi i zaburzeniami rozwoju polega na wykonywaniu przez badanego specjalnych zadań opartych na treściach multimedialnych. Badany nawiązuje interakcję z wyświetlanymi na ekranie urządzenia treściami, tj. grafiką, zdjęciami, tekstem lub pojedynczą literą za po-mocą wzroku. W ten sposób możliwe jest przeprowadzenie badania, jak i zapewnienie stymulacji rozlicznych ośrodków centralnego układu nerwowego, w szczególności odpowiedzialnych za wzrok, słuch, funkcje językowe oraz funkcje poznawcze. Podejście to umożliwia trening i stymulację mózgu poprzez, bardzo często, ostatni kanał komunikacji (kanał wzrokowy).

Dane kontaktowe

Bartosz Kunka
Prezes Zarządu+48537446406
bartosz.kunka@assistech.eu

Robert Kosikowski
Wiceprezes Zarządu+48537446406
robert.kosikowski@assistech.eu

Dane adresowe firmy

www.assistech.eu
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdansk