Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
Data dodania: 21/08/2014    
Tagi: edukacja, uczelnia, lingwistyka, szkoła wyższa, języki obce,

Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie, Nr 1 w profesjonalnej edukacji językowej, to największa prywatna uczelnia językowa w centralnej Polsce. Uczelnia powstała w 1999 roku. Znajomość języków obcych jest gwarantem zdobycia pracy w Polsce, jak i zagranicą. Edukacja, biznes, instytucje Unii Europejskiej, administracja państwowa, dyplomacja, media, turystyka i inne dziedziny wymagające kontaktów międzynarodowych stoją dla naszych absolwentów otworem.
Absolwent Lingwistycznej Szkoły Wyższej otrzyma dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy licencjata na kierunku filologia na jednej z trzech specjalności:
 język angielski - anglistyka,
 język niemiecki –germanistyka,
 język rosyjski - rusycystyka.
Na wszystkich specjalnościach: anglistyce, germanistyce i rusycystyce studenci mają możliwość wyboru drugiego języka: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego, japońskiego lub arabskiego oraz specjalizacji zawodowej : nauczycielskiej, tłumaczeniowej lub nauczycielsko-tłumaczeniowej.
Absolwent specjalizacji nauczycielskiej, zgodnie z polskimi standardami kształcenia nauczycieli języków obcych, nabywa uprawnień do nauczania języka specjalności w szkołach podstawowych i przedszkolach. Kontynuując studia II stopnia w ramach tej samej specjalności, osiągnie uprawnienia do nauczania języka obcego we wszystkich typach szkół, w tym w wyspecjalizowanych szkołach nauczania języków obcych.
Absolwent specjalizacji tłumaczeniowej potrafi wykonywać tłumaczenia pisemne i ustne w języku specjalności. Na rynku tłumaczeń z sukcesem prowadzi własną działalność zawodową. Potrafi właściwie dobrać i zastosować odpowiednie strategie i techniki wykorzystywane w tłumaczeniach. Swobodnie porusza się w środowisku biurowych i tłumaczeniowych programów komputerowych.
Absolwent specjalizacji nauczycielsko-tłumaczeniowej realizuje program obu specjalizacji i nabywa uprawnienia do nauczania języka specjalności w szkołach podstawowych i przedszkolach oraz posiada umiejętność wykonywania tłumaczeń pisemnych i ustnych w języku specjalności.
Zdobyte na studiach licencjackich I stopnia kwalifikacje, uprawniają absolwenta do kontynuowania kształcenia na dowolnych studiach uzupełniających II stopnia oraz na studiach podyplomowych.
Usytuowanie Uczelni w centrum Warszawy oraz dobrze zorganizowane plany zajęć pozwalają studentom efektywnie wykorzystać czas na naukę.
Obcokrajowcom Uczelnia oferuje możliwość nauki języka polskiego. Prowadzimy roczny kurs przygotowawczy prowadzony przez doświadczonych nauczycieli języka polskiego oraz miesięczny kurs przygotowawczy nauki języka polskiego, który jest prowadzony latem.
Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie oferuje bogaty program studiów podyplomowych. Program Podyplomowego Studium Tłumaczy Przysięgłych, Specjalistycznych, Literackich i Audiowizualnych spełnia wymagania polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Program zapewnia praktyczne umiejętności językowe niezbędne do wykonywania zawodu tłumacza oraz wiedzę specjalistyczną z danej branży. Uczelnia w swojej ofercie nauczania podyplomowego posiada również dwusemestralne Podyplomowe Studium Specjalistycznego Języka Obcego - Język Angielski dla Personelu Medycznego. Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które pracują lub zamierzają podjąć pracę w służbach medycznych, w międzynarodowych placówkach świadczących usługi medyczne, dentystyczne i kosmetyczne, w ośrodkach zdrowia publicznego oraz dla osób, które chciałyby dodatkowo pogłębić znajomość języka obcego i rozszerzyć słownictwo z dziedziny medycyny, farmacji, stomatologii, kosmetologii oraz ochrony zdrowia.
Dla obcokrajowców, którzy pracują lub zamierzają podjąć pracę w międzynarodowych kancelariach, firmach, organizacjach lub instytucjach oraz dla osób, które chciałyby dodatkowo pogłębić znajomość języka obcego i rozszerzyć słownictwo z dziedziny prawa i ekonomii, Lingwistyczna Szkoła Wyższa proponuje dwusemestralne Podyplomowe Studium Specjalistycznego Języka Obcego - Język Angielski dla Prawników/ Język Niemiecki dla Prawników. Natomiast osoby, które chciałyby pogłębić znajomość języka obcego i rozszerzyć słownictwo z dziedziny biznesu, księgowości i finansów zapraszamy na dwusemestralne Podyplomowe Studium Specjalistycznego Języka Obcego - Język Angielski dla Księgowych i Finansistów.

Dane kontaktowe

mgr Ewelina Lewandowska
Biuro obsługi studenta

00 48 22 886-50-12 wew. 104
0048 22 886 50 14

dziekanat@lingwistyka.edu.pl

mgr Agnieszka Walendzik
Biuro obsługi studenta

00 48 22 886-50-13 wew. 104
0048 22 886 50 14Dane adresowe firmy

www.lingwistyka.edu.pl
ul. Żelazna 87
00-879 Warszawa