Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
Data dodania: 31/12/2009    
Tagi: teren, Wielkopolska, baza inwestycyjna, oferta,

Wielkopolska to region położony w zachodnio-centralnej części Polski. Zajmuje obszar
30 tys. km2 i jest drugim co do wielkości regionem kraju. Zamieszkuje w nim 3,4 mln mieszkańców. Usytuowanie Wielkopolski pozwoliło na utworzenie korzystnych krajowych
i międzynarodowych połączeń transportowych. Przez region przebiega autostrada A2 łącząca Warszawę i Berlin. Natomiast w Poznaniu, stolicy regionu, znajduje się międzynarodowy port lotniczy Ławica (POZ) obsługujący rocznie blisko 1,5 miliona pasażerów.

Otoczenie sprzyjające inwestycjom w województwie wielkopolskim tworzone jest nie tylko przez korzystną infrastrukturę ale także przez wykształcone kadry i dobrze rozwinięte zaplecze naukowo-badawcze. W Wielkopolsce funkcjonują bowiem liczne uczelnie wyższe, kształcące wykwalifikowanych pracowników. W Poznaniu, będącym jednym z największych ośrodków akademickich w kraju, siedzibę ma 38 uczelni, spośród nich wymienić należy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, w którym naukę pobiera ponad 43 tysiące studentów, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Przyrodniczy i Uniwersytet Medyczny. W całej Wielkopolsce studiuje blisko 143 tysiące studentów. Oprócz Poznania uczelnie wyższe znajdują się w Gnieźnie, Jarocinie, Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile.

Całości dopełnia silny sektor finansowy, bezpieczna polityka finansowa inwestycji i dobrze rozwinięte usługi. Wśród mocnych stron gospodarki naszego regionu wymienia się przedsiębiorczość, bogate tradycje handlowe, atrakcyjne otoczenie biznesowe. Wielkopolska kładzie także silny nacisk na współpracę ośrodków naukowo-badawczych z biznesem. Powiązanie nauki, gospodarki i samorządu stwarza bowiem dogodne warunki dla rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy i innowacjach. Władze województwa podejmują szereg działań mających na celu podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez sprzyjanie powstawaniu i rozwojowi innowacyjnych firm i technologii oraz komercjalizacji wyników badawczych. Ponadto Województwo Wielkopolskie określiło własne priorytety gospodarcze
i społeczne w ramach tzw. inteligentnych specjalizacji, czyli obszarów, które dzięki wsparciu nauki i posiadanemu potencjałowi biznesowemu mogą generować produkty i usługi, a także rywalizować na rynkach międzynarodowych.

W Wielkopolsce prowadzona jest także konsekwentna polityka przyciągania inwestorów.
Dla osiągnięcia zamierzonych celów stworzono specjalne strefy ekonomiczne, parki przemysłowe i technologiczne oraz centra logistyczne. Specjalna Strefa Ekonomiczna to wyodrębniona administracyjnie część terytorium Polski przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach takich jak: zwolnienia podatkowe, w pełni przygotowane pod inwestycje działki po konkurencyjnych cenach, zwolnienia od podatku od nieruchomości.
Natomiast głównym celem funkcjonowania parków przemysłowych i technologicznych jest wspieranie nowo utworzonych i rozwijających się firm, poprzez wsparcie instytucjonalne oraz oferowanie kompleksowo przygotowanych terenów inwestycyjnych.
Przygotowano również Elektroniczną Bazę Ofert Inwestycyjnych Województwa Wielkopolskiego, która jest specjalistyczną platformą informacyjną dla przedsiębiorców
i inwestorów. Oferty dostępne są na stronach internetowych: www.eboi.umww.pl, www.investinwielkopolska.pl.
Wielkopolska, ze względu na dużą liczbę podmiotów gospodarczych, stała się również atrakcyjnym rynkiem dla firm świadczących outsourcing usług. Bez problemu można
tu znaleźć firmy z branży BPO (Business Process Outsourcing), SCC (Shared Services Centers), R&D (Research and Development) czy HR, które sprawnie zrealizują zadania zlecone, zmniejszając jednocześnie koszty funkcjonowania firm.

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność w Wielkopolsce mogą więc liczyć na wsparcie, zaczynając od dotacji, poprzez szeroki wachlarz instrumentów finansowych po pomoc przy lokowaniu i rozwijaniu nowych inwestycji tworzących miejsca pracy. Wielkopolska wspiera przedsiębiorców również przy pomocy funduszy pozyskanych w wyniku członkostwa w Unii Europejskiej. Istotną rolę w dystrybucji środków odgrywa Samorząd Województwa Wielkopolskiego, który poprzez Wojewódzki Regionalny Program Operacyjny dofinansowuje liczne projekty, mające korzystny wpływ na rozwój gospodarczy regionu.

W ramach projektu systemowego Ministerstwa Gospodarki powstało także w Departamencie Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów. Jego zadaniem jest wspieranie wzrostu poziomu umiędzynarodowienia polskich firm, poprzez ułatwienie przedsiębiorcom dostępu
do kompleksowych, wysokiej jakości i nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu, a także inwestycji poza granicami Polski. Działania COIE zmierzają również do zwiększenia poziomu inwestycji zagranicznych w Polsce, oferując potencjalnym inwestorom zagranicznym dostęp
do informacji o warunkach podejmowania działalności gospodarczej w Polsce, a także
o instrumentach wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, w tym zachętach inwestycyjnych.

Dane kontaktowe

Aneta Kubik /Paweł Waliszewski
Expert pro-export

+48 61 626 62 51/ +48 61 626 62 67
+ 48 61 658 07 05

aneta.kubik@umww.pl / pawel.waliszewski@umww.pl

Aleksandra Nowicka-Badora
Ekspert pro-biz

+48 61 626 62 65
+48 61 658 07 05

aleksandra.nowicka-badora@umww.pl

Dane adresowe firmy

www.umww.pl