Cel


Nazwa platformy – fursa.pl – w pełni odzwierciedla cel naszej działalności. „Fursa” oznacza w języku arabskim okazję, szansę, w tym przypadku jest to szansa związana z możliwościami biznesowymi jakie przed przedsiębiorcami z krajów arabskich roztacza Polska.


Zakres i istota działania


Fursa.pl swoim zasięgiem obejmuje osiemnaście państw od Maroka po Oman, a więc ogromny rynek i niemal 300 milionów potencjalnych klientów. Naszym celem jest dotarcie z informacjami o polskich towarach i usługach eksportowych, terenach inwestycyjnych oraz turystycznych do jak największej liczby potencjalnych odbiorców w krajach arabskich. Fursa.pl jest portalem informacyjnym, nie zajmujemy się ani nie zarabiamy na pośrednictwie handlowym.

Jesteśmy jedynym tego typu portalem w Polsce skupionym na rynkach arabskich.

Realizację tego celu umożliwia nam stała współpraca z ambasadami krajów arabskich w Polsce oraz Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji polskich ambasad w tych krajach. Dodatkowo, dzięki umowom partnerskim z izbami branżowymi i większością izb gospodarczych krajów arabskich możemy dotrzeć z Państwa ofertami bezpośrednio do przedsiębiorców w nich zrzeszonych.

Bardzo ważnym atutem portalu fursa.pl jest udział w największych targach i wystawch organizowanych w krajach arabskich. W 2010 roku fursa.pl rozpocznie Roadshow, aby bezpośrednio zaprezentować przedsiębiorcom arabskim możliwości biznesowe związane z polskim rynkiem, a wśród nich, mamy nadzieję, również Państwa ofertę.


Korzyści


Dzięki umieszczeniu oferty na portalu fursa.pl, nasi klienci mają niepowtarzalną możliwość zaprezentowania się na targach, bez konieczności ponoszenia bardzo wysokich kosztów związanych z fizyczną na nich obecnością.

Współpraca z fursa.pl zwolni Państwa z konieczności aktywnego poszukiwania klientów, inwestorów czy gości. Zajmiemy się tym w Państwa imieniu, a poprzez nasze działania portal stanie się biznesowym centrum informacyjnym dla arabskich importerów, inwestorów oraz turystów.

Wszystkie prezentacje tłumaczone są na języki arabski, francuski i angielski. Każda opatrzona jest logotypem oraz danymi kontaktowymi. Dane kontaktowe do działu eksportu odgrywają tu najistotniejszą rolę, ponieważ Fursa.pl nie zarabia na pośrednictwie w wymianie handlowej, a końcowy efekt zapytań zależy w znacznej mierze od Państwa.